Spermiedonation Äggdonation Dubbeldonation

MikroTESE

Välkommen till Livio Göteborg

Livio Göteborg på Carlanderska sjukhuset har lång erfarenhet av fertilitetsutredningar, inseminationer (AID), egendonation av ägg (äggfrys) och IVF (provrörsbefruktning). Det är lätt att nå oss, varmt välkommen att höra av dig!


Kontakta oss

Aktuellt

Följ oss gärna på sociala medier

Vi uppdaterar kontinuerligt om vad som händer på kliniken.

8 Feb 2022

Kvalitet Ur Patientens Perspektiv - KUPP

KUPP är en patientenkät som används inom vården i Sverige. Landets IVF-kliniker (offentliga och privata) använder en variant; IVF-KUPP.
IVF-KUPP genomförs sedan 2013 med 1 1/2 års mellanrum.

Stödjande samtal

En utredning och fertilitetsbehandling är ofta påfrestande på många sätt och vis. Att söka professionell hjälp kan vara ett stort stöd. Läs mer på vår hemsida om möjligheten till stödjande samtal.

16 Dec 2017
Fler nyheter